Alvin C Hanley, Sr.

1928 -1987

Lexington, Kentucky                

Old Dunbar High School

Kentucky State College ’51  B.A.

Indiana University  M.A.

All-American at Kentucky State

 

Kentucky State University Sports Hall of Fame 1975